top of page


Beyin Eğitimi; ÖÖG’de sıklıkla sorun yaşanan görsel, işitsel ve işlem hızını güçlendirmeyi hedefleyen egzersizler de sunmakta ve bu sayede öğrenme güçlüğü yaşayan çocuğun okul başarısını arttırmayı amaçlamaktadır.

 • Görsel Beceriler: ÖÖG’ li çocuklar görsel algı, kısa süreli ve uzun süreli görsel hafızada sorunlar yaşayabilirler. Örneğin, bu çocuklar okudukları metinleri, kısa bir sonra tamamen hatırlayamayabilirler.

 • Sözel Beceriler: ÖÖG’li çocuklar özellikle işitsel algılama, kısa ve uzun süreli işitsel hafızada problemler yaşayabilirler. Örneğin, benzer sesli harfleri (b-m, v-f gibi) ayırt etmekte zorlanabilirler.

 • İşlem Hızı: ÖÖG’ li çocukların işlem hızları oldukça yavaştır. Edinilmiş bilgiyi, hızlıca depodan çıkartamayabilirler. Örneğin, yavaş okuyabilirler veya konuşurken gerekli kelimeyi bulmakta zorlanabilirler.

forbrain, ÖÖG’li çocukların geliştirmesi gereken bilişsel becerilerini tespit eder, çocuğun ihtiyacına yönelik bütünsel bir program izler.

Kimler ÖÖG’li Çocuk Olabilir?

‘Z.Ö., 3. Sınıfa giden 8 yaşında bir çocuk. Bütün problemler, okula başladığında patlak verdi. Okulun ilk zamanları her şey gayet iyiyken, ilerleyen haftalarda mutsuz, okula gitmek istemeyen bir çocuk olmaya başladı. Okulda yalnız dolaşan, arkadaşlarıyla oynamayan, ders yapmaktan, ödev yapmaktan nefret eden bir çocuk… Okumayı da bir türlü ilerletemiyordu. Heceleyerek okuyor ve bazı harfleri karıştırıyordu. Ona göre ‘ Harfler dans ediyor, yerinde durmuyordu’. Zekası ile ilgili her hangi bir problem olmamasına rağmen, giderek sınıf arkadaşlarından geride kalmaya başladı. İçine kapanmaya ve bizle de iletişimi kötü olmaya başladı. Çok iyi resim yapmasına rağmen, artık resim yapmak da istemiyordu. Neler oluyordu? ‘

Burada anlatılan hikaye, ÖÖG’nin etkilerini okul hayatıyla birlikte olumsuz olarak yaşamaya başlayan bir çocuğun yaşadığı hikayedir. Bu tarz bir hikayeyle karşılaşma oranı her geçen gün artıyor. Farkındalığın artması, tanılama kriterlerindeki ayırt edici özelliklerin belirginleşmeye başlaması, genetik faktörlerin etkisi, beslenme gibi birçok nedenle ÖÖG tanısı alanların sayısı giderek artıyor. Buradan hareketle ÖÖG’yi bilmenin ve farkında olmanın önemi tartışılmaz hal alıyor.

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Nedir?

En genel ifadeyle Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG); ‘Bilişsel süreçlerden birinde ya da bir kaçında yetersizlik olması nedeniyle dinleme, düşünme, konuşma, okuma, yazma, matematik problemleri çözme, anlama, yazılı ve sözlü dili kullanmada güçlük’ olarak tanımlanabilir.

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) Mitleri Nelerdir?

ÖÖG, bir hastalıktır. ÖÖG kesinlikle bir hastalık değildir. Bu yüzden, bir ilacı da yoktur. Çocuk, ÖÖG’nin neden olduğu problemler ile baş etme stratejileri geliştirir.

ÖÖG, zihinsel bir problemdir. ÖÖG, zihinsel bir problem değildir. Aksine, zeka puanları ortalama veya ortalama üstüdür.

ÖÖG zamanla geçer. ÖÖG, zamanla geçmez. Gelişimsel bir problemdir ve ömür boyu sürer. Önemli olan ÖÖG ile yaşamayı öğrenmektir.

ÖÖG, tembelliktir, şımarıklıktır. ÖÖG, tembellik veya şımarıklık değildir. İstediği zaman yapıyor, istemediği zaman yapmıyor gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Beyinlerinde gerçekleşen bazı hatalı işlemlerden kaynaklı olarak farklı algılarlar. Ama şu doğrudur ki, her zaman aynı performansı gösteremezler. Bir gün çok iyiyken, diğer gün çok kötü bir performans sergileyebilirler.

ÖÖG, dahi hastalığıdır. Her ÖÖG’li çocuk dahi değildir. Çok özel yetenekler sergilemelerini beklemek, çoğu zaman hem aileyi hem çocuğu yorabilmekte ve üzebilmektedir. Fakat, farklı düşünebilme yetenekleri olabileceği için dahi potansiyeli olan ÖÖG’liler olabilir.

Dört farklı ÖÖG çeşidi vardır;

 • Disleksi (Okuma Güçlüğü)

 • Disgrafi  (Yazma Güçlüğü)

 • Diskalkuli (Matematik Güçlüğü)

 • Dispraksi (Motor Koordinasyon Güçlüğü)

ÖÖG çeşitleri bireyde tek başına görülebileceği gibi birlikte de görülebilmektedir. Yani bir çocukta sadece disleksi varken diğer bir çocukta hem disleksi hem diskalkuli olabilir.

ÖÖG’nin Nedenleri

ÖÖG’ninkesin nedeni bilinmemektedir. Nedenler, kalıtımsal veya çevresel olabilmektedir. Ayrıca biyokimyasal bozukluklar ve merkezi sinir sisteminin hatalı işleyişi başlıca nedenler arasında görülmektedir.

Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG)’nin Genel Belirtileri;

 • Gecikmiş konuşma

 • Telaffuz sorunları

 • Sözel ifadede zorlanma

 • Yönergeleri anlama ve izlemede zorlanma

 • Yönleri bilmeme

 • Sayılar, aylar, günler gibi sıralı bilgileri öğrenmede zorlanma

 • Unutkanlık

 • Dalgınlık

 • Zamanı iyi kullanamama

 • Ezberlemede zorlanma

 • Planlama ve organizasyon becerisinde zayıflık

 • Hafızayla ilgili sorunlar

 • İnce motor becerilerde zorlanma

 • Dikkat süresinde yetersizlik

ÖÖG’nin çeşitlerine göre belirtilerini ayrıntılı sıralayacak olursak;

Disleksi’nin Belirtileri;

 • Yavaş veya heceleyerek okuma

 • Harf karıştırma

 • Harf atlama

 • Hece atlama

 • Satır atlama

 • Harf değiştirme

 • Okuduğunu anlamada zorlanma

Disgrafi’nin Belirtileri;

 • Yazmayı öğrenmede zorlanma ya da yavaş yazma

 • Yazarken harflerin yerini değiştirme

 • Harf atlama

 • Harf karıştırma

 • Düzensiz defter kullanımı

Diskalkuli’nin Belirtileri;

 • Sayı kavramını anlamada zorlanma

 • İşlem sembollerini ( +, -, / gibi)algılamada zorlanma

 • Dört işlem yapmada zorlanma

 • Çok basamaklı sayıları algılama ve okumada zorlanma

 • Problemleri anlamada ve çözüm yollarını bulmada zorlanma

 • Rakam karıştırma (6-9, 4-7 gibi)

 • Kesirli ifadeleri anlamada zorlanma

 • Negatif ve pozitif sayıları kıyaslama ve bunlarla işlem yapmada zorlanma

Dispraksi’ nin Belirtileri;

 • Koordinasyon zayıflığı

 • Ayakkabı bağcıklarını bağlamada zorlanma

 • Tek ayaküstünde zıplamakta zorlanma

 • El-göz koordinasyonunda sorunlar yaşama

 • Denge sorunları yaşama

 • Sık sık düşme ve sakarlık

bottom of page